Avgifter för 2022

Medlemsavgift
Junior:  *200 SEK
Senior:   450 SEK
Familj:  *550 SEK
 
Säsongsavtal
Ger tillgång till banan och anläggningen enligt klubbens regler

Junior:
alternativ 1:  800 SEK + medlemsavgift
alternativ 2:  450 SEK + medlemsavgift + banvärdsvecka*
 
Senior:
alternativ 1:  2200 SEK + medlemsavgift
alternativ 2:  750 SEK + medlemsavgift + banvärdsvecka*
 
Familj:
alternativ 1:  2200 SEK + medlemsavgift
alternativ 2:  1100 SEK + medlemsavgift + banvärdsvecka*
 

Track fee
Köravgift per tillfälle om man inte tecknat säsongsavtal
Gäller för ”ett begränsat antal” antal gånger. Styrelsen kan när som helst ta upp
frågan med vederbörande track fee-förare om huruvida ”ett begränsat antal”
gånger nu är att anse som slut, och istället hänvisa föraren till att teckna
ordinarie avtal och medlemskap med klubben.

Ej medlem:        150 SEK per tillfälle
Juniormedlem:  50 SEK per tillfälle
Seniormedlem: 100 SEK per tillfälle
 
*Förklaringar
Junior:         Fyller högst 18 år under året.
Familj:         Personer i samma familj som är folkbokförda på samma adress.
Banvärd:     Medlem som tecknar säsongsavtal enligt alternativ 1 och som fyller
                    minst 18 år mellan den 1 januari och den 30 september förbinder sig i
                    början av säsongen att ta en veckas banvärdstjänst under säsongen.
                    Medlem måste dock ha fyllt 18 år innan banvärdstjänsten genomförs.
                    Som ny medlem har man ingen banvärdstjänst det första året.
                    (se fullständig beskrivning av banvärd i annat dokument)
 

Betalning sker till klubbens

Bankgiro: 823-0369

eller

Swish: 123-5050133

Ange alltid:

namn, personnummer

email och adress

för samtlga personer

Skapa din egen hemsida med mono.net