Medlemskap, säsongsavtal och track fee
  
    Medlemskap innebär:
   - Rättigheter och skyldigheter enligt klubbens regler och stadgar
   - Kan ansöka om förarlicens och funktionärslicens hos SBF
   - För att använda banan måste man först också lösa säsongsavtal eller track fee
  
    Säsongsavtal innebär:
   - Får använda banan på ordinarie öppettider, då banvärd är på plats
   - Kan få tillgång till banan på utökade öppettider enligt gällande regler *(se nedan)
   - Betalat sin säsongsavgift enligt något av de två alternativen:
     Alternativ 1:
         . Betalat normal säsongsavgift
         . Satt upp sig på banvärdslistan i början av säsongen och genomfört **(se nedan)
     Alternativ 2:
         . Betalat förhöjd säsongsavgift

   Track fee innebär:
   - Medlem eller icke-medlem som inte utnyttjar banan så ofta ska utan att behöva
     erlägga full avgift kunna köra på banan ”ett begränsat antal” gånger, och betalar
     då istället en track fee, dvs. en avgift per gång.
   - Gäller bara under ordinarie öppettider, då banvärd är på plats
   - Styrelsen kan när som helst ta upp frågan med vederbörande track fee-förare
     om huruvida ”ett begränsat antal” gånger nu är att anse som slut, och istället
     hänvisa föraren till att teckna ordinarie avtal och medlemskap med klubben.

* Utökade öppettider:
Hänger ihop med banvärdstjänsten, och kan således inte erhållas första året som
medlem. Det är en förmån som kan erhållas av medlemmar som visat att man
vill vara en del av gemenskapen och
är beredd att ställa upp för klubben.

SHS är en klubb som bygger på frivilligt engagemang och ansvar. Vi måste känna
förtroende för varandra för att kunna hjälpa på det sätt som var och en behöver.
Det tar en säsong att lära känna nya medlemmar och hjälpa dem att förstå hur det
fungerar. Först andra året som medlem kan utökade öppettider komma ifråga.

Staffanstorp Raceway är till skillnad från ett gym inte en anläggning där man bara
betalar och kommer och går som man vill. Som medlem är man delaktig i att
anläggningen sköts och att verksamheten bedrivs enligt de regler som klubben har.


** Banvärdsvecka:
    Som ny medlem har man ingen banvärdstjänst den första säsongen.
Som ny medlem har man ingen banvärdstjänst det första året. Vi vill att nya
medlemmar ska komma in i gemenskapen och lära sig verksamheten först.

Om medlem INTE genomför sin banvärdsvecka så kan styrelsen besluta om att
medlemmen debiteras 2000 SEK eller på annat sätt måste göra en
kompenserande åtgärd.
 
 
Skapa din egen hemsida med mono.net