Banfakta
Maskinvägen 1, Staffanstorp

Banans position:
55°39'22''N
13°13'20''E

 

Banlängd: 280 m
Banbredd: 4-5 m

Varvrekord:
1:5 Touring: 18,132 Martin Lissau
1:5 GT: 19,564 Melvin Gotthardsson
1:5 Bike 23,473 Raymond Oskarsson
1:6 Truck: 21,559 Kim Brandt
1:8 Track: 14,662 Mikael Fransson
1:10 NT: 16,604 Martin Lissau
1:10 EL:

 

Ban- och depåregler

  • Medlemsavgift + säsongsavtal eller Track-fee ska vara betalt före körning!
  • Säsongskortet ska bäras väl synligt vid all vistelse inom området.
  • Håll rent och snyggt. Städa efter dig. Ta med dina sopor hem. Soppåsar finns bakom anslagstavlan, använd dem!
  • Informera nya besökare om klubbens verksamhet och uppträdandet på depå och bana.
  • Nedvärdera aldrig andras materiel. Vi kan ha olika motiv för att vistas på banan, men vi ska ha kul tillsammans!
  • Visa respekt och hänsyn.
  • RÖKNING FÖRBJUDEN i depå och på banområdet!
Skapa din egen hemsida med mono.net