Nästa möte

Onsdag 7 april kl. 18:00

Plats i klubbstugan och på Teams.
Anmäl dig på länken och skriv om du kommer till klubbstugan så vi ser att vi får plats.
Länk till Teams kommer på mail.

sekreterare@staffanstorpshs.com

 

Välkomna till startmöte för projekt Asfalt.

 

Onsdag 17 mars kl. 18:00

Plats i klubbstugan och på Teams.
Anmäl dig på länken och skriv om du kommer till klubbstugan så vi ser att vi får plats.
Länk till Teams kommer på mail.

sekreterare@staffanstorpshs.com


Projektledare: Martin Näslund

 

Vi träffas och går igenom hur vi ska genomföra en nyasfaltering av banan.

 

Målet med projektet är att göra det bästa möjliga resultat och en riktigt körkul bana!

 

Vi pratar öppet om banan, allt från asfalt, curbs och linjer, till layout, gräs och depå m.m.

Tillsammans bidrar vi med referenser och erfarenheter från andra banor så

vi gör det bästa möjliga och för att få det bästa resultatet.

 

Vi sätter ihop en genomförandeplan kopplad till en tidplan.

Med denna i fokus kan vi se när asfalten kan vara på plats och kan provköras!

 

Genomförandeplanen delas upp i 3 delmoment:

1 Förarbete

2 Utförande

3 Efterarbete

 

I varje delmoment lägger vi detaljer som ska utredas, projekteras eller utföras.

Tanken är att personer eller grupper jobbar med olika frågor/delar. Detta för att

skapa en "vem gör vad" ordning. Alla kan göra något.

 

Exempelvis en referensgrupp som samlar in info från andra banor och för olika biltyper.

Erfarenheter som ska hjälpa oss att välja rätt asfalt, layout och tidtagning m.m.

 

Vi träffas regelbundet vid gemensamma projektmöten och stämmer av.

Ett utkast kommer till mötet.

 

Välkomna!

Skapa din egen hemsida med mono.net